• Wpisów: 245
  • Średnio co: 8 dni
  • Ostatni wpis: 3 lata temu, 20:53
  • Licznik odwiedzin: 10 730 / 1982 dni
 
hefalumpxd
 
hefalumpxd: - Czym jest miłość? - spy­tała.
- Wy­daje mi się, że miłość to... Jak­by ci to wytłumaczyć? - wes­tchnąłem. - Miłość to ta­kie spa­cero­wanie z kimś na plaży w upal­ne, let­nie po­połud­nie. Niebo jest błękit­ne, czyściut­kie i niezag­ra­cone żad­nym, na­wet naj­mniej­szym obłokiem, nie mówić już o deszczo­wych chmu­rach. Ogólnie rzecz biorąc, jest pięknie. Miłość jest piękna.
- A jak pa­da?
- Cze­kaj, nie prze­rywaj mi. - Spauzo­wałem na chwilę. - Miłość jest piękna - powtórzyłem. - Ale co będzie, kiedy przyj­dzie ule­wa? Inaczej, co będzie, jeśli na­dejdą ja­kieś prob­le­my, kłótnie, trud­ności, a może na­wet kry­zys? Wte­dy, par­tner wyj­mu­je z ple­caka pa­rasolkę. Jeżeli jej nie ma, to par­tner­ka zacznie szu­kać. Jeżeli obo­je nie będą mieli pa­rasol­ki, założą so­bie bluz­ki na głowę. Jeżeli i to nie po­może, scho­wają się pod drze­wem. Jeżeli nie będzie drze­wa, znajdą rek­lamówkę. Jeżeli jej nie znajdą, uciekną do ja­kiegoś ba­ru. Jeżeli go nie będzie, to… i tak w kółko, i w kółko. A co się sta­nie, jeśli wszys­tko nag­le sku­je mróz i li­piec lub sier­pień za­mieni się w styczeń? Wte­dy je­den par­tner znaj­dzie w ple­caku dwie kur­tki. Jeżeli ich nie znaj­dzie, zacznie szu­kać ko­ca. Jeżeli nie udadzą mu się poszu­kiwa­nia, obo­je pos­ta­rają się przes­ta­wić na zi­mową porę. Ra­zem. Bo nie zaw­sze jest gorąco, nie zaw­sze wszys­tko jest piękne, cza­sami przychodzą te gor­sze, mroczniej­sze po­ry, jak zi­ma.

Nie możesz dodać komentarza.